» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
تحقیقی در مورد كمينه سازي مدت زمان در جريان كار در محيط توليد كارگاه در جريان جايگشتي یادگار سعیدی 1395/10/27 دسته بندی : صنایع 0

تحقیقی در مورد كمينه سازي مدت زمان در جريان كار در محيط توليد كارگاه در جريان جايگشتي


خرید و دانلود | 3,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
تحقیقی در مورد سازمان مجازي شبكه اي، ساختار بهينه براي واكنش سريع به ريسك یادگار سعیدی 1395/10/27 دسته بندی : صنایع 0

تحقیقی در مورد سازمان مجازي شبكه اي، ساختار بهينه براي واكنش سريع به ريسك


خرید و دانلود | 3,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
تحقیقی در مورد رتبه بندي عملكردها در مهندسي ارزش فازي یادگار سعیدی 1395/10/27 دسته بندی : صنایع 0

تحقیقی در مورد  رتبه بندي عملكردها در مهندسي ارزش فازي


خرید و دانلود | 2,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
تحقیقی در مورد خطاي انسان ، عمليات لجستيكي و مهندسي فاكتورهاي انساني یادگار سعیدی 1395/10/27 دسته بندی : صنایع 0

تحقیقی در مورد خطاي انسان ، عمليات لجستيكي و مهندسي فاكتورهاي انساني


خرید و دانلود | 2,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
تحقیقی در مورد ارائه روش SA جهت زمانبندي در سيستم توليدسلولي بادرنظرگرفتن رآيندتوليدچندگانه یادگار سعیدی 1395/10/27 دسته بندی : صنایع 0

تحقیقی در مورد ارائه روش SA جهت زمانبندي در سيستم توليدسلولي بادرنظرگرفتن رآيندتوليدچندگانه


خرید و دانلود | 2,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
تحقیقی در مورد روشي ابتكاري بر پايه منطق محدوديتها جهت تنظيم برنامه هفتگي یادگار سعیدی 1395/10/27 دسته بندی : صنایع 0

تحقیقی در مورد روشي ابتكاري بر پايه منطق محدوديتها

جهت تنظيم برنامه هفتگي


خرید و دانلود | 3,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
تحقیقی در مورد توليد تميز و نقش مهندسي صنايع در برنامه ريزي و پياده سازي آن یادگار سعیدی 1395/10/27 دسته بندی : صنایع 0

تحقیقی در مورد  توليد تميز و نقش مهندسي صنايع در برنامه ريزي و پياده سازي آن


خرید و دانلود | 2,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
تحقیقی در مورد تعيين نقطه سفارش و اندازه بهينه سفارش در يك زنجيره دو سطحي با پارامترهاي احتمالي یادگار سعیدی 1395/10/27 دسته بندی : صنایع 0

تحقیقی در مورد تعيين نقطه سفارش و اندازه بهينه سفارش در يك زنجيره دو سطحي با پارامترهاي احتمالي


خرید و دانلود | 2,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
تحقیقی در مورد تعيين نقطه تفكيك بهينه در زنجيره عرضه یادگار سعیدی 1395/10/27 دسته بندی : صنایع 0

تحقیقی در مورد تعيين نقطه تفكيك بهينه در زنجيره عرضه


خرید و دانلود | 3,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
تحقیقی در مورد تعيين روش بهينه تأمين برق صنايع بزرگ یادگار سعیدی 1395/10/27 دسته بندی : صنایع 0

تحقیقی در مورد  تعيين روش بهينه تأمين برق صنايع بزرگ


خرید و دانلود | 3,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
تحقیقی در مورد تعيين تعداد کانبان و اندازه دسته توليد در زنجيره تأمين مبتني بر سيستم توليد بهنگام با رويکرد حداکثر سازي ارزش فعلي یادگار سعیدی 1395/10/27 دسته بندی : صنایع 0

تحقیقی در مورد تعيين تعداد کانبان و اندازه دسته توليد در زنجيره تأمين مبتني بر سيستم  توليد بهنگام با رويکرد حداکثر سازي ارزش فعلي


خرید و دانلود | 3,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
تحقیقی در مورد تصميمگيري گروهي چند معياره در انتخاب تامينکنندگان در مديريت زنجيره تامين با توجه به رويکرد ELECTRE یادگار سعیدی 1395/10/27 دسته بندی : صنایع 0

تحقیقی در مورد  تصميمگيري گروهي چند معياره در انتخاب تامينکنندگان در مديريت  زنجيره تامين با توجه به رويکرد ELECTRE


خرید و دانلود | 3,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
تحقیقی در مورد تصميم گيري در مورد ” ساخت و يا خريد“ و اثر نگرش” مديريتزنجيره عرضه“ بر آن یادگار سعیدی 1395/10/27 دسته بندی : صنایع 0

تحقیقی در مورد تصميم گيري در مورد ساخت و يا خريدو اثر نگرشمديريتزنجيره عرضهبر آن


خرید و دانلود | 2,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
تحقیقی در مورد تدوين استراتژي مديريت روابط با مشتريان در سازمان هاي ارائه دهنده خدمت یادگار سعیدی 1395/10/27 دسته بندی : صنایع 0

تحقیقی در مورد  تدوين استراتژي مديريت روابط با مشتريان در سازمان هاي ارائه دهنده خدمت


خرید و دانلود | 2,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
تحقیقی در مورد تحليل و طراحي سيستمهاي مبتني بر عامل با تركيب متدلوژيهاي Gaia و Tropos یادگار سعیدی 1395/10/27 دسته بندی : صنایع 0

تحقیقی در مورد  تحليل و طراحي سيستمهاي مبتني بر عامل با تركيب متدلوژيهاي Gaia و Tropos


خرید و دانلود | 3,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
تحقیقی در مورد تحليل و بهبود زنجيره تامين محصولات كشاورزي یادگار سعیدی 1395/10/27 دسته بندی : صنایع 0

تحقیقی در مورد تحليل و بهبود زنجيره تامين محصولات كشاورزي


خرید و دانلود | 2,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
تحقیقی در موردتحليل درخت خطا با استفاده از منطق فازي یادگار سعیدی 1395/10/27 دسته بندی : صنایع 0

تحقیقی در موردتحليل درخت خطا با استفاده از منطق فازي


خرید و دانلود | 2,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
تحقیقی در مورد تحقيق در عمليات در برنامه ريزي صرفه جويي انرژي شيوه هاي حمل و نقل یادگار سعیدی 1395/10/27 دسته بندی : صنایع 0

تحقیقی در مورد  تحقيق در عمليات در برنامه ريزي صرفه جويي انرژي شيوه هاي حمل و نقل


خرید و دانلود | 3,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
تحقیقی در مورد تاریخچه ارزیابی سازمانی یادگار سعیدی 1395/10/27 دسته بندی : صنایع 0

تحقیقی در مورد تاریخچه ارزیابی سازمانی


خرید و دانلود | 2,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
تحقیقی در مورد بهره وري در نظام سلامت ايران یادگار سعیدی 1395/10/27 دسته بندی : صنایع 0

تحقیقی در مورد   بهره وري در نظام سلامت ايران


خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
تحقیقی در مورد طراحي روشي براي مسيريابي در سيستمهاي Tandem به كمك جستجوي ممنوع یادگار سعیدی 1395/10/27 دسته بندی : صنایع 0

تحقیقی در مورد طراحي روشي براي مسيريابي در سيستمهاي Tandem به كمك جستجوي ممنوع


خرید و دانلود | 3,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
تحقیقی در موردبکارگيري الگوريتم شبيه سازي تبريد در مسئله زمانبندي تکماشين با موعد تحويل مشترک یادگار سعیدی 1395/10/27 دسته بندی : صنایع 0

تحقیقی در موردبکارگيري الگوريتم شبيه سازي تبريد در مسئله زمانبندي تکماشين با موعد تحويل مشترک


خرید و دانلود | 2,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...